Abone Ol:

Başkanlık, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, yapılacak sözlü yarışma sınavı ile 1 (bir) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alacaktır…

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış, askerliğe ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmiş veya sınav tarihi itibari ile en az bir sene daha askerliğini tehir etmiş olmak,Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine, analitik düşünme ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,Yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek ve takım çalışmasına yatkın olmak,Sertifika istenmeyen ancak bilgi sahibi olması beklenilen konularda daha önce çalışılan işyerlerinden ilgili konuda çalıştığını gösterir referans mektubu getirmek.

1 Nisan 2019-15 Nisan 2019 tarihleri arasında bu ilan için başvurular yapılabilecek. Detaylı bilgi için Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığının resmi web adresini mutlaka ziyaret etmeniz gerekmektedir.