Abone Ol:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bilişim departmanında görev alacak personel arayışına girdi. KPSS şartı aranmayan alımlarda 9 kişi istihdam edilecek. 29 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında başvuruların kabul edileceği ilanda:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

 d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak kaydıyla, güncel programlama dillerinden en az ikisini bilmek, Ayrıca, yukarıdaki genel şartları taşımaları kaydıyla adayların; A grubu pozisyonunda çalışacaklar için; (a), (b), (d) ve (e) bentlerindeki, B grubu pozisyonunda çalışacaklar için; (a), (b), (d) ve (e) bentlerindeki, C grubu pozisyonunda çalışacaklar için; (a), (c), (d) ve (e) bentlerindeki, Şartlara da haiz olmaları gerekmektedir.

İşte aranan kadrolar!

Yazılım Geliştirme Takım Lideri ve Çözüm Mimarı (A Grubu) (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar, 1 kişi)Kıdemli Uygulama Geliştirme Uzmanı (.Net) (B Grubu) (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar, 1 kişi)Veri Tabanı Yönetimi Uzmanı (B Grubu) (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar, 1 kişi)Kıdemli Sistem Uzmanı (B Grubu) (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar, 1 kişi)Kıdemli Ağ Uzmanı (B Grubu) (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar, 1 kişi)Uygulama Geliştirme Uzmanı (.NET) (C Grubu) (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar, 2 kişi)Uygulama Geliştirme Uzmanı (Java) (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar, 1 kişi)Sistem Uzmanı (Unix ve Linux) (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar, 1 kişi)

İstenen Belgeler

1) Başvuru formu (Fotoğraflı),

2) Özgeçmiş,

3) Varsa, İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.)

4) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar. (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.)

Nasıl Başvururum?

Başvuru Şekli ve Zamanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (www.csb.gov.tr) sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, dilekçe ekinde belgelerle birlikte başvuruların; 29 Nisan 2019 – 03 Mayıs 2019 tarihleri arasında mesai bitimine kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Birimine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru Yeri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:278 (Eskişehir Devlet Yolu) Çankaya/ANKARA

Başvuruları nasıl değerlendirilecek?

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (%70) (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının on (10) katı aday sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. Bu sınavlara, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun bünyesinde ilgili yönetmelik kapsamında çalışmakta olan sözleşmeli bilişim personeli de girebilir. Sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasında puan sırasına göre, ilan edilen personel sayısı kadar aday asil olarak, asil aday sayısı kadar aday, yedek olarak ilan edilecektir.