Abone Ol:

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Aşçı kadrosuna Sürekli İşçi alacağını açıkladı. Başvuru şartları ve başvuru tarihleri haberimizin devamında yer almaktadır.
 

Yayınlanan ilanda “İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve kuruluşlarında İşçi Alinmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen “sürekli işçi” alımı yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

GENEL ŞARTLAR:

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya işyerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4) Özel kanun ve diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,

7) ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS sınavına girmiş olmak,

8) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

9) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

ÖZEL ŞARTLAR:

1) Meslek Yüksekokullarının Aşçılık bölümlerinden mezun olmak,

2) iki yıl mesleki deneyiminin olması.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

1) Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 06-10 MAYIS 2019 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır.

2) Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen nihai listede asıl olarak belirlenen adaylar İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünün daha sonra belirleyeceği tarihte sözlü sınava tabi tutulacaktır.

YERLEŞTİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

1) Türkiye İş Kurumu tarafından İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne gönderilen nihai liste, Genel Müdürlüğümüzün (www.vgm.gov.tr) internet sitesinde duyurulacak olup, ayrıca kişilerin adreslerine posta ile tebligat yapılmayacaktır.

2) Nihai listede asıl olarak isimleri geçenler aşağıda belirtilen belgeleri getirerek şahsen müracaatta bulunacaklardır.

SÖZLÜ SINAV İÇİN MÜRACAAT EDENLERDEN İSTENEN BELGELER:

1) 2018 Yılı KPSS sonuç belgesi,

2) Nüfus Cüzdan fotokopisi,

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA