Abone Ol:

Tapu Ve Kadastro Genel müdürlüğünün yayımlamış olduğu ilanda başvuru şartları, başvuru tarihleri ve alım yapılacak unvanlar ile ilgili detaylara yer verildi. Yayımlanan ilanda Sözleşmeli Büro personeli ve sözleşmeli tekniker alımı yapılacağı vurgulanırken, başvuru yapacak adayların en az ön lisans mezunu olması gerektiği ve 2020 KPSS P93 puan türünden minimum 70 puan ve üzeri almış olmaları gerektiği belirtildi.

Kimler Başvuru Yapabilir?

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak,

3) 2020 yılı KPSS-P93 (B) puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olmak,

4) Aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden mezun olmak,

Başvuru Tarihleri Ve Başvuru Şekli

1) Başvurular, 25.10. 2021 tarihinden 01.11.2021 tarihi saat: 17:00 ye kadar (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr/girisgecis.aspx?id=pdb) internet adresinden yapılacak ve istenilen belgeler taranılarak elektronik ortama aktarılacaktır. Kurum tarafından talep edilmesi halinde evrakların fiziki olarak ibraz edilmesi gerekecektir.

2) Adayların, mezun oldukları ön lisans programına uygun pozisyonlara başvuru yapmaları gerekmektedir. Farklı bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3) Adaylar sadece bir unvan (pozisyon) için başvuru yapabilecektir

Başvuru İçin İstenilen Belgeler

1) Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
2) KPSS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
3) Fotoğraf (Başvuru esnasında taranıp elektronik ortama aktarılmak üzere)

Başvuru Kılavuzu.PDF; https://www.kpsscafe.com.tr/sites/536/uploads/2021/10/20/tapu-kadastro-personel.pdf