Abone Ol:

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere profesör, doçent ve öğretim üyesi alınacağı açıklandı. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Yayınlanan ilanda “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir).” ifadelerine yer verildi.

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan şöyle;

2547 Sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Doçent kadrolarına müracaat eden adayların “Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları” uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında “Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları” uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 puan almış olmak ya da geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir.

Yukarıdaki şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; dilekçe, özgeçmiş, doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik belgesi, Yabancı Dil belgesi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet CD’yi ekleyerek İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doktora, uzmanlık, sanatta yeterlik belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3. Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4. Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

5. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

8. Yapılacak arşiv araştırması resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

9. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (05/03/2019 – 20/03/2019) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

10. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Duyurulur.

BirimiBölümüAnabilim DalıK.ÜnvanıDereceAdetÖZEL ŞARTFen FakültesiBiyoteknolojiBiyoteknolojiProfesör11

Sıvı-sıvı ara yüzeylerde oksijen indirgenmesi ve
hidrojen üretimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Fen FakültesiKimyaAnalitik KimyaProfesör11

Azacrown ve kalikspirol grubu içeren ligand ve
komplekslerin elektrokimyasal özeliklerinin incelenmesi konularında çalışmaları olmak.

İletişim FakültesiGazetecilikGenel GazetecilikProfesör11

Medya söylemi ve politik söylem konusunda çalışmaları olmak.

Fen FakültesiFizikKatıhal FiziğiDoçent11

Deneysel verilerden metal-yarı iletken kontak parametrelerini voltaja bağlı olarak belirleme yöntemlerinin geliştirilmesi üzerine çalışmalar
yapmış olmak

Fen FakültesiMatematikUygulamalı MatematikDoçent11

Matematiksel biyolojide hücre içi reaksiyon sistemlerinin modellenmesi üzerine çalışmalar
yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesiİktisatİktisat PolitikasıDoçent11

Endüstri 4.0 ve digital ekonomi alanında çalışmaları
olmak.

Sağlık Bilimleri FakültesiSosyal HizmetBirey ve Toplum SorunlarıDoçent11

Sosyal Hizmet bölümü lisans mezunu olup, Sosyal Hizmet klinik uygulamaları alanında insanlarda
duygu stilleri konusunda çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerOrtodontiDr.Öğr. Üyesi11

Segmental Kanin Retraksiyonunda Prefabrike Sprinkler ile Reverse Closing Loop’un
Karşılaştırılması ile ilgili konuda çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler
FakültesiUluslararası İlişkilerUluslararası
İlişkilerDr.Öğr.
Üyesi11

Dış politikada liderlik konusunda doktora yapmış
olmak.

Sağlık Bilimleri FakültesiOdyolojiOdyolojiDr.Öğr.
Üyesi21

Odyoloji alanında doktora yapmış olmak.

Beyşehir Ali Akkanat İşletme FakültesiYönetim Bilişim SistemleriBilişim SistemleriDr.Öğr. Üyesi11

Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği alanında yapmış olmak.

Beyşehir Ali Akkanat
İşletme FakültesiYönetim Bilişim
SistemleriBilişim YönetimiDr.Öğr.
Üyesi11

Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği alanında
yapmış olmak.

Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri EğitimiMatematik EğitimiDr.Öğr. Üyesi11

Matematik eğitimi alanında lisansüstü eğitimi olmak ve Soft İdeal Topolojik Uzaylarda Süreklilik
Çeşitleri Üzerine doktora yapmış olmak

Eğitim FakültesiTemel EğitimOkul Öncesi EğitimiDr.Öğr. Üyesi11

Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Annelerin açıklayıcı akıl yürütme ve bilişsel uyarım davranışlarının çocuk
gelişimine etkisi üzerine çalışmaları olmak.

Eğitim FakültesiEğitim BilimleriRehberlik ve Psikolojik
DanışmanlıkDr.Öğr. Üyesi21

Ergenlerde akıllı cep telefonunun problemli kullanımını azaltmaya yönelik psikoeğitim
programı konusunda doktora yapmış olmak

Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler YüksekokuluSosyal HizmetSosyal HizmetDr.Öğr. Üyesi11

Çatışma Yönetimi ve Müzakere konularında Uluslararası İlişkilerde doktora yapmış olmak. Üniversitelerde en az iki yıl ders vermiş olmak. Sosyal hizmet kurumlarında en az 3 (üç) yıl
çalışmış olmak.

Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler
YüksekokuluRekreasyonRekreasyonDr.Öğr. Üyesi11

Biyoloji bölümü lisans mezunu olmak. Tıp biyokimya konusunda yüksek lisans mezunu olmak.
Üniversitelerde ders vermiş olmak.

Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler YüksekokuluRekreasyonRekreasyonDr.Öğr. Üyesi11

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlik bölümü lisans mezunu olmak. MaxVO2 düzeyinin anaerobik dayanıklılık üzerine etkileri konusunda ve sporcuların kan parametreleri konusunda çalışması
olmak.

Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler
YüksekokuluRekreasyonRekreasyonDr.Öğr. Üyesi11

Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Sosyal Bilimler Meslek
YüksekokuluYönetim ve
OrganizasyonLojistikDr.Öğr.
Üyesi11

Sürdürülebilirlik raporlaması konusunda çalışmaları
olmak.