Abone Ol:

Sayıştay Başkanlığı’nın Aİle,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu ilan sayfası üzerinden yayımlanan ilanda toplam 18 kadro bulunurken kadro dağılımı ise aşağıdaki gibi belirtilmiştir.

6 Büro Personeli Lisans

1 Öğretmen Lisans

1 Çocuk gelişimcisi Lisans

5 Büro Personeli Önlisans

5 Teknisyen Ortaöğretim

2020 KPSS puanı ile başvuru yapılabilen ilanda Lisans ve Önlisans kadroları için taban puan şartı 70 iken,ortaöğretim kadroları için istenen taban puan ise 65 olarak duyurulmuştur.

Sayıştay Başkanlığı geçtiğimiz günlerde ilan hakkında bir düzenleme metni yayımlayarak ” Öğretmen ” kadrosu için bazı düzenlemeler yapmıştı. Bu düzenleme aşağıda görüldüğü gibidir.

Alım Yapılacak Kadrolar

Tabloyu incelediğimizde lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunlarından alım yapıldığını görmekteyiz. Buna göre;

– 8 Lisans mezunu, 5 Önlisans mezunu ve 5 Ortaöğretim mezunu olmak üzre toplam 18 Personel alımı yapılacaktır. Kadrolar tablodan görülmektedir.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Başvurulacak pozisyon unvanı için Tabloda “Aranan Nitelikler” başlığı altında belirtilen şartları sağlamak,

c) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak,

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

II. İSTENİLEN BELGELER

a) Başvuru Formu (Fotoğraflı),

b) KPSS Sonuç Belgesi,

c) Diploma aslı veya noter, okul ya da Kurum tarafından onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya okuldan ya da Kurum tarafından onaylı örneği). e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.

d) Fotoğraflı özgeçmiş,

Talep edilen belgeleri eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler bu belgeleri son müracaat tarihine kadar Başkanlığımıza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

Adaylar, tabloda belirtilen öğrenim durumuna, KPSS puan türüne ve aranan niteliklere göre sadece tek bir pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir.

İlanda belirtilen belgeler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, dilekçe ekinde belgelerle birlikte başvuruların; 20.01.2021 tarihinden 03.02.2021 tarihi mesai saati bitimine kadar “T.C. Sayıştay Başkanlığı, İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 Balgat/Çankaya/Ankara” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin ve usulüne uygun başvuruda bulunmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Resmi İlan için TIKLAYINIZ.