Abone Ol:

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 676 ve 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) maddeleri 2018 yılının haziran ayında kabul edilmişti. KHK’lardan, diğer kanunlarda bulunan hükümler ile uygulama kabiliyeti kalmayan düzenlemeler önergelerle çıkarılarak, uyum içeren düzenlemeler ve değişiklikler yapıldı.

Bu çerçevede özel harekât polis alımında KPSS şartını yeniden getiren değişiklikler neticesinde PÖH alımında KPSS şartının olduğunu gösteriyor.

Özel harekât polisi alımında KPSS şartı aranmamasına yönelik düzenleme, 676 sayılı KHK’dan çıkarıldı. Böylece özel harekât alımında KPSS şartı yeniden getirilmişti.

PÖH ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,En az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliğiYükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve sonrasında doğanlar),Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımakSilah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; sabıka ve sicil kaydı temiz olmak,Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak (50 Puan ve üstü), Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak (40 Puan ve üstü).

Memur Haberleri | ANKARA