Abone Ol:

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanda  farklı bölüm ve kadrolarda görevlendirilmek üzere 23 öğretim üyesi, doçent ve profesör alınacağı açıklandı. İşte detaylar…
Başvuru Şartları ve Detaylar!
2547 sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri’nin ilgili maddelerine göre değerlendirilecektir. (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/universitemiz/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri)
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.
– Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüde olup, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.
– İlanda yer alan unvanlar için istenen Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri’nde belirtilen yabancı dil başvuru koşuluna ilişkin YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve ÖSYM tarafından yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri (belge üzerindeki
geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır) geçerli olacaktır.
 

Başvuruda istenilen belgeler

-Üniversitemiz web sayfası (http://www.mersin.edu.tr/idari/personel-daire- baskanligi/pano/ilan_Basvuru_Evraklari) adresinde bulunan “İlan Başvuru Evrakları” başlığı altında yer almaktadır.
-Bu belgelerin Profesörlük için 6 takım [1 fiziksel+5 dijital (CD veya Flash Bellek) olarak], Doçentlik için 4 takım [1 fiziksel+3 dijital (CD veya Flash Bellek) olarak] ve Doktor Öğretim Üyesi için 4 takım [1 fiziksel+3 dijital (CD veya Flash Bellek) olarak] hazırlanması gerekmektedir.
-Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ise ilgili Fakülte Dekanlığına şahsen başvurulması gerekmektedir.
– 2547 Sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazananların atamaları yapılmayacaktır.

BİRİMBÖLÜMANABİLİM DALIUNVANDERECEADETNİTELİKTıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiProfesör11

Doçentliğini Genel Cerrahi alanında almış olmak. Karaciğer naklinde kısa hepatik venlerin kesilmesinde geleneksel bağlamanın harmonic scalpel ile karşılaştırılması konusunda
çalışmaları bulunmak.

Tıp
FakültesiCerrahi Tıp
BilimleriGöz HastalıklarıDoçent11

Doçentliğini Göz Hastalıkları alanında almış olmak. Retina
hastalıkları ve mikroRNA ilişkisi üzerine çalışmaları bulunmak.

Tıp
FakültesiCerrahi Tıp
BilimleriKadın Hastalıkları Ve
DoğumDr.Öğr.Üyesi51

İnhibin -B hormonunun menopozu belirlemedeki yeri ve FSH
hormonu kıyaslanması konularında çalışmaları bulunmak.

Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKulak Burun ve Boğaz HastalıklarıDoçent11

Doçentliğini Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları alanında almış
olmak. Nazal mukozada nörojenik enflamasyonun rolü ile ilgili çalışmaları bulunmak.

Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriPlastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahiDoçent11

Doçentliğini Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında
almış olmak. Perforatör flepler konusunda klinik çalışmaları bulunmak.

Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent11

Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak.
Çocuk Acil Serviste çalışmış ve Çocuk Acil servis yönetiminde deneyimli olmak.

Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent11

Doçentliğini ve yan dal uzmanlığını Çocuk kardiyoloji alanında almış olmak. Pulmoner hipertansiyon konusunda deneysel ve
klinik çalışmaları bulunmak.

Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent11

Doçentliğini Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Hastalıkları alanında alımış olmak. Çocuk solunum fonksiyon testleri konusunda çalışmaları bulunmak. Çocuk İmmunoloji dalında deneyimi
bulunmak.

Tıp
FakültesiDahili Tıp
BilimleriÇocuk Sağlığı ve
HastalıklarıDoçent11

Çocuk endokrinoloji hastalıkları yan dal uzmanı olmak.

Tıp
FakültesiDahili Tıp
BilimleriÇocuk Sağlığı Ve
HastalıklarıDr.Öğr.Üyesi41

Çocuk Hematoloji ve Onkolojisi alanında çalışmaları bulunmak.

Tıp
FakültesiDahili Tıp
BilimleriÇocuk Sağlığı Ve
HastalıklarıDr.Öğr.Üyesi41

Çocuk Enfeksiyon hastalıkları alanında çalışmaları bulunmak.

Tıp
FakültesiDahili Tıp
BilimleriÇocuk Sağlığı Ve
HastalıklarıDr.Öğr.Üyesi41

Çocuk Alerji ve İmmunoloji hastalıkları bilim dalı uzmanı olmak.

Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı Ve HastalıklarıDr.Öğr.Üyesi41

Çocuk Metabolizma Hastalıkları bilim dalı uzmanı olmak.

Tıp
FakültesiDahili Tıp
BilimleriÇocuk Sağlığı ve
HastalıklarıDr.Öğr.Üyesi41

Çocuk endokrinolojisi bilim dalı uzmanı olmak.

Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDr.Öğr.Üyesi41

Çocuk Gastroenterolojisi bilim dalı uzmanı olmak. Klinik araştırmalarda ve yurt dışında karaciğer nakli üzerine deneyimi bulunmak.

Tıp
FakültesiDahili Tıp
BilimleriHalk SağlığıProfesör11

Doçentliğini ve uzmanlığını Halk sağlığı alanında almış olmak.
Çevre sağlığı alanında çalışmaları bulunmak.

Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör11

Doçentliğini Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları alanında almış olmak. Lipodistrofi ve insülin direnci ile ilgili çalışmaları
bulunmak.

Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyasyon OnkolojisiDr.Öğr.Üyesi51

Radyasyon onkolojisi uzmanı olmak, Uterin Sarkomlarda Radyoterapi ile ilgili çalışmaları bulunmak.

Tıp
FakültesiDahili Tıp
BilimleriRadyolojiDoçent11

Doçentliğini Radyoloji alanında almış olmak. Girişimsel radyoloji
ve kardiyovasküler görüntülemede deneyimi bulunmak.

Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriTıbbi FarmakolojiProfesör11

Doçentliğini ve uzmanlığını Tıbbı Farmakoloji alanında almış
olmak. Diyabetes mellitus, Rho-kinaz ve CYP enzimleri konularında çalışmaları bulunmak.

Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriBiyoistatistik ve Tıbbi BilişimDoçent11

Doçentliğini Biyoistatistik alanında almış olmak. Meta analizinde heterojenliğin saptanmasında kullanılan yöntemler üzerine
çalışmaları bulunmak.

Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriHistoloji ve EmbriyolojiProfesör11

Doçentliğini Histoloji ve Embriyoloji alanında almış olmak. Periferik sinir sistemi rejenerasyonu ve dejenerasyonunda ultrastrüktürel değişiklikler ile ilgili çalışmaları bulunmak.

Tıp
FakültesiTemel Tıp
BilimleriTıp Tarihi ve EtikDoçent11

Doçentliğini Tıp Tarihi ve Etik alanında almış olmak. Kadın
Hastalıkları ve Doğum Tarihi üzerine çalışmaları bulunmak.

Memur Haberleri | ANKARA