Abone Ol:

500 KYK yurt yönetim memuru alımı için başvurular 4 Ocak 2021 tarihi itibariyle başlayacak. Resmi gazete’de de yayımlanan ilanda başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi detaylara yer verilerek KYK bünyesinde istihdam edilmek üzere 500 KYK memuru alımı yapılacağı kamuoyu ile paylaşıldı.

Başvuru Şartları Nelerdir ?

500 KYK yurt yönetim memuru başvuru şartları arasında en dikkat çeken koşullardan birisi de Yaş şartıdır. Önceki alımlarda yaş şartı için 30 yaşından büyük olmamak koşulu aranırken bu alımda bu şartın 65 yaş olması dikkat çekmektedir.

Bir diğer dikkat çeken husus ise KPSS puan şartıdır. Önceki yapılan memur alımlarında 70 Taban puan koşulu istenirken bu alımda bu koşul 60 puan’a indirilmiştir.

Diğer istenilen başvuru şartları ise şu şekilde;1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve  7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,3. Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,4. 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,5. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,6. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)7. Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,8. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,S Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.S Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.Başvuru tarihleri Ve Şekli1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 4 Ocak 2021 (10:00) – 20 Ocak 2021 (17:00) tarihlerinde basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden “Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvurusu Formu” nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklardır.2. Adaylar başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere .jpeg formatında fotoğraf olarak yükleyeceklerdir.3. Adaylar başvurularını tamamladıktan sonra “Başvuruyu Onayla” butonunu kullanarak başvurularını tamamlayacaklardır.4. basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurmayan veya başvurusunu onaylamayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.5. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.7. Adaylar yalnızca 1 (bir) pozisyon için başvuruda bulunabilecektir.8. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.KYK Yurt Yönetim Memuru Ne İş Yapar ?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olan Kredi ve Yurtlar kurumu’na yeni memur alımı yapılmasına karar verildi. Yapılan duyurda KYK bünyesinde istihdam edilmek üzere 500 Yurt Yönetim Memuru alımı yapılacağı açıklandı.

pushfn(‘ads’);

Bu duyurunun ardından ise memur adayları tarafından ” KYK Yurt Yönetim Memuru Ne İş Yapar ? ” sorusunun cevabı merak edilmektedir

Detaylar İçin TIKLAYINIZ. 

Yurt Yönetim Memuru Alım Taban Puanları

Kredi ve Yurtlar kurumundan gelen alım ilanı memur adayları arasında sevinç yaratsa da alım sayısının azlığı dikkat çekmektedir. Alım sayısının azlığında pandemi süreci nedeniyle yurtların kapalı olması ve üniversitelerin uzaktan eğitim vermesi gibi etkenlerin etkili olduğunu düşünüyoruz. Muhtemelen 2021 yılında yapılacak bir alımda bu sayı daha yüksek olacaktır.

Geçmiş senelerde yapılan KYK Yurt Yönetim Memuru Alımı Taban Puanları incelendiğinde 2018 Yılında 1220 kişilik bir alımın yapıldığını görmekteyiz. Bu alımda oluşan taban puanlar ise aşağıdaki gibidir.

Geçmiş Alımlarda Oluşan Taban Puanlar için Buraya Tıklayınız.