Abone Ol:

Afyonkarahisar iline bağlı Kocaöz Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan ilan ile 1 harita teknikeri alınacağı açıklandı.

ARANAN DİĞER ŞARTLAR:

Türk vatandaşı olmak.Atanacağı pozisyon itibari ile Tablo l’de belirtilen öğrenim şartlarına haiz olmak.657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’incimaddesiııde belirtilen şartları taşımak.Başka bir kurumda sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.Görevini devamlı yapmasına engel olacak sağlık problemi olmamak.Cinsiyeti erkek ve askerliğini yapmış olmak.En az B sınıfı ehliyeti bulunmak.Mesleğinde en az 3 yıl deneyimli olması.Müracaat tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı fotokopisi,Nüfus Cüzdanı ve sürücü belgesi fotokopisi,Yerleşim yeri belgesi.Özgeçmiş (CV),Sağlık raporu ve adli sicil belgesiAskerlikle ilgili durumunu gösterir belge,Kamu haklarından mahrum bulunmadığına ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5’inci maddesinde belirtilen suçlardan mahkeım olmadığına dair beyanı,Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması forııııı (fotoğratlı 3 suret),Başka bir kurumda sözleşmeli olarak çalışmadığına dair beyanı,2 Adet vesikalık fotoğraf,

(Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belğelerde gerçeğe a■1.11.1 beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyusunda bulunulacaktır.)

BAŞVURU:

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvuru sırasında istenilen belgeler ile birlikte 14.05.2019 Salı günü  saat 17.00’a kadar Kocaöz Belediye Başkanlığına şahsen mikacaat edeceklerdir. (üçüncü şahıslar eliyle, faks, posta veya elektronik posta ile yapılan mikacaatlar kabul edilmeyecektir.)

SINAV:

Adaylar sözlü mülakata tabi tutulacaklardır. (Sözlü mülakat tarihi: 16.05.2019 Perşembe günü saat 14.00)

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter’da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Memur Haberleri | ANKARA