Abone Ol:

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden tarafından yayımlanan ilanda 21 Öğretim Üyeleri alınacağı açıklandı.Başvuru şartları başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylar haberimizde.
 

İşte Başvuru Şartları ve detayları:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 657 sayılı Kanunun 48 maddesi, 2547 Sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde (2018) belirtilen kriterler uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır.

1- Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde çalıştırılmak üzere olup, yukarıda belirtilen Kanunlar ve Yönetmelik de belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri, doçentlik belgesi, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), başlıca araştırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir. Ekler CD veya taşınabilir bellek ile de teslim edilebilir.

2- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına yukarıda belirtilen Kanunlar ve Yönetmelik de belirtilen şartları, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), özgeçmişleri, başlıca araştırma eserini, yayın listeleri, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı 4 takım olarak ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir. Ekler CD veya taşınabilir bellek ile de teslim edilebilir.

3- Yurt dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.

4- İlan ile ilgili diğer bilgiler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://pdb.itu.edu.tr sayfasından temin edilebilir.

ÜNİVERSİTEMİZİN YAYINLAMIŞ OLDUĞU ÖĞRETİM ÜYESİ İLANLARINA İSTİNADEN PROFESÖR ve DOÇENT KADROSUNA YAPILACAK BAŞVURULARDA İSTENECEK BELGELER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

Şeffaf Kapaklı dosya içerisinde;

1- İlanın hangi gazetede, hangi tarihte, hangi birim ve hangi unvan ve özellikle ile İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinden hangi kritere göre başvurulduğunun belirtildiği hususları içeren dilekçe.
2- Özgeçmiş ve Eserler Listesi
3- Doçentlik Belgesi örneği
4- İTÜ Akademik Personel Yükseltme ve Atama Bilgi Formu Yayın Puanlama Tablosu (Dekan onaylı)
5- bir A-4 kağıdına Başlıca eser/eserlerim başlığıyla yazılmış Başlıca eser bildirimi
6- 1 Adet fotoğraf
7- Yukarıda bahsedilen dilekçe ve eklerini içeren başvuru dosyasına ek olarak; Profesör kadrosu için 6, Doçent kadrosu için 4 Adet Yayın Paketi. ( Yayın paketleri kargoya verilecek şekilde paketlenmiş yada klasör veya kutu içerisine konulmuş olarak hazırlanacaktır. Yayın paketinin yan taraflarına herhangi bir şey yazılmayacak sadece bir yüzüne İsim, soyisim ve birim yazılması yeterlidir.)

Memur Haberleri | ANKARA