Abone Ol:

İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından farklı unvanlarda farklı şehirlerde yapılacak alımda her unvan için ayrılan kadro sayısı ise aşağıda görüldüğü gibidir.

Koruma Ve Güvenlik Görevlisi; 1215 Personel

Şoför ; 60

Sosyal Çalışmacı ; 14 Personel

Avukat; 15 Personel

Alım ile ilgili başvuru şartları ve şehir şehir kadro dağılımı için buraya tıklayınız.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Personel Alımı Başvuru Ekranı

İlan’a başvuru yapmak isteyen adaylar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecektir. Başvuru ekranına giden adaylar başvuru sayfasında kendileri ile alakalı mezuniyet alanını seçerek başvuru işlemine başlayacaklardır.>

Başvuru Ekranı Sayfası; https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-bakanligi-personel-sinav-basvurusu 

Başvuru Aşamaları ile İlgili olarak Bakanlık tarafından yapılan duyuru ise şu şekilde;

1  –  Adaylar;  Bakanlığımızın  (www.icisleri.gov.tr)   internet  adresinde  yer  alan   lisans mezunları  için  “Göç  İdaresi   2021  Yılı  4/B  Sözleşmeli  Personel  Lisans  Giriş  (Sözlü)  Sınavı  İş Talep  Formu”na,  ön  lisans  mezunları  için  “Göç  İdaresi  2021  Yılı  4/B  Sözleşmeli  Personel  Ön Lisans  Giriş  (Sözlü)  Sınavı  İş  Talep  Formu”na  lise  mezunları  için  “Göç  İdaresi  2021  Yılı  4/B Sözleşmeli Personel Lise Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na KPSS (B) Grubu puan türünden kendisine  uygun  olanı  seçerek,  21-25  Haziran  2021   tarihleri  arasında  ilgili  sınav  duyurusu bölümünde  yayımlanacak  olan  başvuru  linki  aracılığıyla  e-Devlet  şifresi  ile  erişip  elektronik ortamda  müracaat  edeceklerdir.  Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından  posta yolu  ile ya da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2 – Giriş sınavı başvuruları 21 Haziran 2021 tarihi saat: 10:00’da başlayıp 25 Haziran 2021 tarihi saat: 17:00’da sona erecektir.

3   –   Başvurular   e-Devlet   şifresi   ile   yapılacağından,   adayların   (www.turkiye.gov.tr) hesabının  bulunması  zorunludur.  Söz  konusu  hesabın  kullanılabilmesi  için,  adayların  e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir.

4  – İş Talep  Formunu  elektronik ortamda doldurup, başvurusunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde  tamamlayan  ve  bilgilerinin  doğruluğundan  emin  olan  adayların  “Bilgilerimi  Kaydet” butonuna  basmaları  gerekmektedir.  Bu  işlemi  gerçekleştirmeyen  adayların  başvuruları  sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Bilgilerinde  eksiklik  veya  hata  olduğunu  fark  eden  adaylar  ise  25  Haziran  2021  tarihi  saat: 17:00’a  kadar  bilgilerini  yeniden  güncelleyip  “Bilgilerimi  Kaydet”  butonuna  basarak  başvuru işlemini tamamlamak zorundadırlar.

5 – Adaylar ilanda yer alan puan türünden ikisine de sahip iseler ancak bir puan türü ve en fazla  bir  adet  pozisyon  için  başvuruda  bulunabileceklerdir.  Adaylar,  başvuru  sırasında  sadece merkez veya bir ili ve bir pozisyonu tercih edebilecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları   geçersiz   sayılacaktır.   Bu   durumda   olan   adaylar   herhangi   bir   hak   talebinde bulunamayacaklardır.

6 – Giriş (Sözlü) sınavına lisans ve ön lisans düzeyinde başvuracak adayların mezuniyet bilgileri  Yükseköğretim  Kurumundan  otomatik  olarak  gelmektedir.  Bilgilerinde  hata/eksik  olan veya  Yükseköğretim  Kurumundan  mezuniyet  bilgileri  gelmeyen  adayların  başvuru  formunda ilgili  kutucuğu  işaretleyip  güncel  bilgilerini  manuel  olarak  girmeleri  gerekmekte  olup,  bu durumda  olan  adayların  onaylı  diploma  örneğini  veya  (www.turkiye.gov.tr)  adresinden  temin edilen   mezuniyet   belgelerini   pdf   ya   da   jpeg   formatında   sınav   modülüne   yüklemeleri gerekmektedir.

7  –  Giriş  (Sözlü)  sınavına  lise  düzeyinde  başvuracak  adayların  mezuniyet  bilgilerini manuel  olarak girmeleri  ve onaylı  diploma örneğini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

8 – Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna  ilişkin  ilgili  fakültelere  denkliği  olan  adayların,  öğrenim bilgisi  sekmesinde ilgili   kutucuğu  işaretleyip   denklik  belgelerini   pdf  ya  da  jpeg   formatında  sınav  modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

9  –  Avukat  pozisyonuna  başvuracak  adayların  barodan  veya  noterden  onaylı  Avukatlık ruhsatnamesini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

10 – Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuracak adayların istenilen sürücü belgesi bilgilerini  manuel  olarak  girmeleri  ve  belgeyi  pdf  ya  da  jpeg  formatında  sınav  modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

11 – Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların son başvuru tarihi itibarıyla   geçerlilik   süresi   dolmamış   özel   güvenlik   görevlisi   kimlik   kartını   manuel   olarak girmeleri ve belgeyi pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

12 – Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak  görev  yapmakta  iken  kurumlarınca  sözleşmesi  feshedilen  ya  da  sözleşmesini  tek  taraflı fesheden  adayların,  bir  yıllık  bekleme  süresini  doldurduklarını  belgeleyebilmeleri  için  görev yaptıkları  eski  kurumlarından  alınmış onaylı  Hizmet Belgesini  pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

13  –  Erkek  adayların  askerlik  bilgileri  Milli  Savunma  Bakanlığından  otomatik  olarak gelmekte  olup,  bilgilerinde  hata  olan  adayların  ilgili  kutucuğu  işaretleyip  güncel  bilgilerini manuel  olarak girmeleri,  askerlik durum belgelerini  pdf ya da jpeg  formatında sınav  modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

14 – Adayların başvuru aşamasında son altı ay içerisinde çektirilmiş 600*800 boyutlarında 300  dpi  görüntü  kalitesinde  vesikalık  fotoğrafını  jpg  ya  da  jpeg  formatında  sınav  modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

15  –  Başvurular  tamamlandıktan  sonra  sistem 25  Haziran  2021  tarihinde  saat:  17:00’da kapatılacağından belirtilen saatten sonra İş Talep Formunun çıktısı alınamayacaktır. Bu nedenle adayların İş Talep Formunun çıktısını 17:00’dan önce belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları gerekmektedir.

16   –   Müracaatlar,   elektronik   ortamdaki   İş   Talep   Formu   ile   alınacağından   bizzat müracaatlar ile posta, mail, faks  yoluyla gönderilen Giriş (Sözlü) sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

17  –  Usulüne  uygun  ve/veya  zamanında  yapılmayan  müracaatlar  ile  eksik  veya  hatalı sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

18  – Sınava katılma hakkını  elde edemeyen  başvuru  sahiplerine herhangi  bir bildirimde bulunulmayacaktır.