Abone Ol:

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanda  51 Öğretim Üyesi alımı yapılacağı açıklandı.Başvuru tarihleri ve başvuru şartları haberimizde bulabilirsiniz.

İşte Başvuru Şartları ve detayları:

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvuracak Adaylardan İstenen Belgeler:
• Başvuru dilekçesi (http://personel.hacibayram.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),
• Özgeçmiş,
• Yayın Listesi,
• (2) iki adet fotoğraf,
• Nüfus cüzdanı fotokopisi,
• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,
• Yabancı Dil Belgesi
• Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu (http://personel.hacibayram.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)
• İlgili form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını,

Profesör Kadrolarına Başvuracak Adaylar için: 
• Adayların özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 6 (altı) adet dosya teslim edilecektir.

Doçent Kadrolarına Başvuracak Adaylar için: 
• Adayların özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri (Doçentlik unvanının hangi aşamada (eser inceleme veya sözlü sınav) alındığının ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet dosya teslim edilecektir.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:
• Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet dosya ilgili Dekanlık/Yüksekokula teslim edilecektir.

Açıklamalar 
1. Başvurular 09.04.2019 – 24.04.2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
2. Profesör ve doçent adayları Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı’na, doktor öğretim üyesi adayları ise ilgili Dekanlık/Yüksekokula başvurularını şahsen yapacaklardır.
3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4. İlana ve sürece ilişkin bilgiler http://personel.hacibayram.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
5. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BİRİMBÖLÜMANABİLİM/ANASANAT DALIUNVANDERECEADETAÇIKLAMAEdebiyat FakültesiTürk Halk BilimiSözlü AnlatımlarProfesör11Türk Halk Bilimi anabilim dalında doktora yapmış olmak ve sözlü anlatımlar alanında çalışmaları bulunmak.Edebiyat FakültesiTürk Halk BilimiToplumsal UygulamalarDoktor Öğretim Üyesi11Türk halk bilimi, halk hukuku alanında doktora yapmış olmak, halk hukuku, halk ekonomisi, geçiş dönemleri, akrabalık, sözlü tarih konularında çalışmaları bulunmak, alanı ile ilgili yurt dışı eğitim tecrübesi olmak.Edebiyat FakültesiTarihYakınçağ TarihiProfesör11Osmanlı modernleşmesi ve Osmanlı-lran ilişkileri üzerinde çalışmaları bulunmakEdebiyat FakültesiPsikolojiDeneysel PsikolojiProfesör11Teknoloji (internet ve sosyal medya) bağımlılığı ve bu bağımlılık ile mücadele konusunda çalışmaları bulunmak.Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıYeni Türk EdebiyatıDoktor Öğretim Üyesi11Yeni Türk edebiyatı alanında doktora yapmış olmak, günümüz Türk romanı ve şiiri üzerine çalışmaları bulunmak.İletişim FakültesiHalkla İlişkiler ve TanıtımHalkla İlişkiler ve TanıtımProfesör11Toplumsal hareketler, sivil toplum örgütleri ve medya analizleri konularında çalışmaları bulunmak.İletişim FakültesiGazetecilikGazetecilikDoktor Öğretim Üyesi11Yazılı medya ve finansmanı üzerine çalışmaları bulunmak.İletişim FakültesiRadyo, Sinema ve TelevizyonRadyo, Sinema ve TelevizyonDoktor Öğretim Üyesi11Yerel radyo televizyon yayıncılığı üzerine çalışmaları bulunmak.İletişim FakültesiRadyo, Sinema ve TelevizyonRadyo, Sinema ve TelevizyonDoktor Öğretim Üyesi11Siyaset ve sosyal bilimler alanında doktora yapmış olmak, sinema üzerine çalışmaları bulunmak.BİRİMBÖLÜMANABİLİM/ANASANAT DALIUNVANDERECEADETAÇIKLAMATürk Müziği Ve Devlet KonservatuvarıÇalgı EğitimiÇalgı EğitimiDoçent11Türk müziği keman eğitimi ve icrası üzerine çalışmaları bulunmak.Türk Müziği Ve Devlet KonservatuvarıÇalgı EğitimiÇalgı EğitimiDoktor Öğretim Üyesi11Türk müziği ve klarnet icrası konusunda çalışmaları bulunmak.Türk Müziği Ve Devlet KonservatuvarıÇalgı EğitimiÇalgı EğitimiDoktor Öğretim Üyesi11Klasik kemençe icrası alanında deneyimi olmak ve Türk müziğinde modemizm ve post modemizm alanında çalışmaları bulunmak.Türk Müziği Ve Devlet KonservatuvarıMüzikolojiMüzikolojiProfesör11Müzikoloji alanında deneyimi olmak ve âşık müziği alanında çalışmaları bulunmak.Türk Müziği Ve Devlet KonservatuvarıMüzikolojiMüzikolojiDoçent11Organoloji alanında çalışmaları bulunmak.Türk Müziği Ve Devlet KonservatuvarıSes EğitimiSes EğitimiDoktor Öğretim Üyesi11Türk müziği ses eğitimi ve icrası alanında çalışmaları bulunmak.Polatlı Fen Edebiyat FakültesiFizikFizikProfesör11Demir ve bakır bazlı alaşımlarda difüzyonlu ve difüzyonsuz faz dönüşümlerinin deneysel karakterizasyonlan ve hesaplamalı yöntemlerle ilgili teorik çalışmaları bulunmak.Polatlı Fen Edebiyat FakültesiFizikFizikProfesör11Nükleer gama rezonans ve nükleer yakıtlar konusunda çalışmaları bulunmak.Polatlı Fen Edebiyat FakültesiFizikFizikDoçent11Demir ve bakır bazlı alaşımlarda martensitik faz dönüşümlerinin sem, tem, dsc, xrd, mössbauer, vsm gibi deneysel tekniklerle incelenmesi ve hesaplamalı yöntemlerle ilgili çalışmaları bulunmak.BİRİMBÖLÜMANABÎLİM/ANASANAT DALIUNVANDERECEADETAÇIKLAMAPolatlı Fen Edebiyat FakültesiTarihTürkiye Cumhuriyeti TarihiDoktor Öğretim Üyesi41Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doktora yapmış olmak, devlet-göçmen ilişkisi ve göçmenlerle ilgilenen yapılar üzerine çalışmaları bulunmak.Polatlı Fen Edebiyat FakültesiTarihOrtaçağ TarihiProfesör11Selçuklu ve beylikler döneminde Anadolunun ilmi-tasavvufi yapısı ve sosyokültürel hayatına dair çalışmaları bulunmak.Polath Fen Edebiyat FakültesiKimyaOrganik KimyaDoktor Öğretim Üyesi11Organik plazma kimyası, organosfosfor, organosilikon ve Horlu organik bileşenler ile yüzey modifikasyonu ve bunların biyomalzeme ve membran seperasyonu uygulamaları konularında çalışmaları bulunmak.Polath Fen Edebiyat FakültesiBiyolojiGenel BiyolojiDoktor Öğretim Üyesi11Hayvansal dokularda ve bitkisel dokularda portfolyo ve öğrenme stilleri ile ilgili çalışmaları bulunmak.İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSağlık YönetimiSağlık YönetimiDoktor Öğretim Üyesi11Sağlık yönetimi eğitiminde teknoloji kullanımı konusunda çalışmaları bulunmak.İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSağlık YönetimiSağlık YönetimiDoktor Öğretim Üyesi11Sağlık yönetiminde ve sektöründe iş etiği, örgütsel yapı ve insan kaynaklan yönetimi konulannda çalışmalan bulunmak.İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSağlık YönetimiSağlık YönetimiDoçent11Sağlık kurumlan işletmeciliği ile tıbbi cihazlar ve kullanımı konulannda çalışmalan bulunmak.İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası İlişkilerUluslararası İlişkilerDoktor Öğretim Üyesi11Güvenlik stratejileri ve yönetimi ile Orta Asya politikalan konulannda çalışmalan bulunmak.BİRİMBÖLÜMANABİLİM/ANASANAT DALIUNVANDERECEADETAÇIKLAMAİktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası İlişkilerUluslararası İlişkilerDoktor Öğretim Üyesi11Devlet-dışı silahlı aktörler, radikalleşme ve terörizm, tcrörizm-sosyal medya ilişkisi, Türk dış politikası konularında çalışmaları bulunmak.İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiİktisatîktisatProfesör11Makro iktisat alanında doçent unvanı almış olmak, para teorisi, para politikası ve merkez bankacılığı konularında çalışmaları bulunmak.İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiİktisatİktisatProfesör11İktisadi düşünce ve iktisat tarihi alanlarında doçent unvanı almış olmak, harp sanayi tarihi ve askeri tarih alanlarında çalışmaları bulunmak.İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiMaliyeMaliyeDoçent11Mali hukuk alanında doçent unvanı almış olmak, çevre vergileri ve Alman vergi sistemi konusunda akademik çalışmaları bulunmak.İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiMaliyeMaliyeDoçent11Maliye teorisi alanında doçent unvanı almış olmak, yerel yönetimlerde performans ve süreç yönetimi konularında çalışmaları bulunmak.İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiMaliyeMaliyeDoktor Öğretim Üyesi11Kamu ekonomisi, Türkiye’de vergi tahsisi, fınansal kalkınma ve finansal içerme konularında ampirik çalışmaları bulunmak.İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiKamu YönetimiDoçent11Siyasal düşünceler alanında doçent unvanı almış olmak, doğal hukuk ve doğal haklar konusunda doktora yapmış olmak.İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiKamu YönetimiDoktor Öğretim Üyesi11Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında doktora yapmış olmak, Cumhuriyet döneminde milliyetçilik ve kimlik politikaları konularında çalışmaları bulunmak.BİRİMBÖLÜMANABİLİM/ANASANAT DALIUNVANDERECEADETAÇIKLAMAİktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiKamu YönetimiDoktor Öğretim Üyesi11Siyaset ve sosyal bilimler alanında doktora yapmış olmak, kadın araştırmaları ve yeni kurumsalcı yaklaşımlar üzerine çalışmaları bulunmak.İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriDoktor Öğretim Üyesi11İş ve sosyal güvenlik hukuku alanında doktora yapmış olmak, üçlü iş ilişkileri kapsamındaki konuların en az birinde çalışmaları bulunmak.İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası TicaretUluslararası TicaretProfesör11Uluslararası ticaret-fınans, iktisadi büyüme modelleri, içsel büyüme modelleri ve dış ticaret kazançları üzerine çalışmaları ve eserleri olmak.İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiEkonometriEkonometriProfesör11Ekonometrik teori ve sağlık ekonometrisi konularında çalışmaları bulunmak.Polatlı İlahiyat FakültesiTemel İslam BilimleriKelam ve İtikadi İslam MezhepleriDoçent11Kelamda yenilenme, Kelam ilminde şerh ve haşiye geleneği üzerine çalışmaları bulunmak.Güzel Sanatlar FakültesiGörsel İletişim TasarımıGörsel İletişim TasarımıDoçent11Gıda ambalajı ve tasannu üzerine yayın ve çalışmaları bulunmak.Güzel Sanatlar FakültesiHeykelHeykelDoktor Öğretim Üyesi11Lisansüstü eğitimini (yüksek lisans ve sanatta yeterlik) heykel alanında tamamlamış olmak, mekansal kurgulama ve sanatta nesne kavram ilişkisi derslerini vermiş olmak.Güzel Sanatlar FakültesiKültür Varlıklarını Koruma ve OnarımKültür Varlıklarını Koruma ve OnarımDoktor Öğretim Üyesi11Boyalı ahşap, heykel, taş, duvar resmi koruma ve onarım alanlannda eğitimi ve çalışmalan olmak, bu alanlarda eğiticilik deneyimine sahip olmak.Sanat Tasarım FakültesiGörsel SanatlarGörsel SanatlarDoktor Öğretim Üyesi11Sanat eğitimi ve temel tasanm alanında çalışmalan bulunmak.BİRİMBÖLÜMANABİLİM/ANASANAT DALIUNVANDERECEADETAÇIKLAMASanat Tasarım FakültesiModa TasarımıModa TasarımıDoktor Öğretim Üyesi11Giysi üretim sürecinde kalite iyileştirmeye yönelik çalışmaları olmak, bilgisayar destekli kalıp hazırlama konusunda deneyimli olmak.Sanat Tasarım FakültesiKuyumculuk ve Mücevher TasarımıKuyumculuk ve Mücevher TasarımıDoktor Öğretim Üyesi11El sanatları alanında doktora yapmış olmak ve kuyumculuk takı tasarımı ile ilgili çalışmaları bulunmak.Sanat Tasarım FakültesiSeramik TasarımıSeramik TasarımıDoçent11Porselen, yüksek sıcaklık, gerilimli sırlar ve estetik-gerilimli sanat seramikleri üzerine çalışmaları bulunmak.Hukuk FakültesiKamu HukukuCeza ve Ceza Muhakemesi HukukuDoçent11Ceza ve ceza muhakemesi alanı ile suç teorisi konularında çalışmaları bulunmak.Turizm FakültesiGastronomi ve Mutfak SanatlarıGastronomi ve Mutfak SanatlarıDoçent11Turizm alanında doçentlik unvanına sahip olmak, gastronomi alanında Türk mutfağı ve ürün geliştirme konularında çalışmaları bulunmak.Turizm FakültesiGastronomi ve Mutfak SanatlarıGastronomi ve Mutfak SanatlarıDoktor Öğretim Üyesi11Aile ekonomisi ve beslenme eğitimi alanında doktora yapmış olmak, ev dışı et tüketimi ve İstanbul saray mutfağının Türk mutfağı üzerine etkisi ile ilgili çalışmaları bulunmak.Turizm FakültesiRekreasyon YönetimRekreasyon YönetimDoçent11Turizm alanında doçentlik unvanı almış olmak, tabiat parkları, rekreasyon ve kırsal turizm alanında çalışmalan bulunmak.Turizm FakültesiTurizm İşletmeciliğiTurizm İşletmeciliğiDoçent11Turizm alanında doçent unvanı almış olmak, Otel işletmelerinde insan kaynaklan uygulamaları ve performans konusunda çalışmalan olmak.

Memur Haberleri | ANKARA