Abone Ol:

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanda  51 Öğretim Üyesi alımı yapılacağı açıklandı.Başvuru tarihleri ve başvuru şartları haberimizde bulabilirsiniz.

İşte Başvuru Şartları ve detayları:

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvuracak Adaylardan İstenen Belgeler:
• Başvuru dilekçesi (http://personel.hacibayram.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),
• Özgeçmiş,
• Yayın Listesi,
• (2) iki adet fotoğraf,
• Nüfus cüzdanı fotokopisi,
• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,
• Yabancı Dil Belgesi
• Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu (http://personel.hacibayram.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)
• İlgili form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını,

Profesör Kadrolarına Başvuracak Adaylar için: 
• Adayların özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 6 (altı) adet dosya teslim edilecektir.

Doçent Kadrolarına Başvuracak Adaylar için: 
• Adayların özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri (Doçentlik unvanının hangi aşamada (eser inceleme veya sözlü sınav) alındığının ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet dosya teslim edilecektir.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:
• Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet dosya ilgili Dekanlık/Yüksekokula teslim edilecektir.

Açıklamalar 
1. Başvurular 09.04.2019 – 24.04.2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
2. Profesör ve doçent adayları Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı’na, doktor öğretim üyesi adayları ise ilgili Dekanlık/Yüksekokula başvurularını şahsen yapacaklardır.
3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4. İlana ve sürece ilişkin bilgiler http://personel.hacibayram.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
5. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.