Abone Ol:

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden yayınlanan ilanda 20 Öğretim Üyesi alınacağı açıklandı.Başvuru tarihleri ve başvuru şartları haberimizde bulabilirsiniz.

İşte Başvuru Şartları ve detayları:

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 – Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ndeki esaslar uygulanacaktır. Doçentlik Eser İncelenmesinden geçerek Doçent unvanını almış ancak, sözlü sınava girmemiş adayların; Sözlü sınavları ilan başvuru süresi tamamlandıktan sonra ÜAK tarafından belirlenecek jüriler tarafından yapılacaktır.

2 – Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adayların; www.firat.edu.tr adresinde bulunan “Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte 6 (altı) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3 – Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan “Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

4 – Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan “Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

5 – Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

NOT: 1- Müracaatların tamamlanmasını müteakiben ilgili birimlerce oluşturulan bilimsel dosya inceleme Komisyonunca, atanma kriterlerine uymadığı tespit edilen başvurular geçersiz sayılacaktır.

ÜNVANI

PROFESÖR

DOÇENT

DR. ÖĞR. ÜYESİ

AÇIKLAMALAR

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

DRC. ADET

DRC. ADET

DRC. ADET

Sivrice Meslek Yüksekokulu

Laborant ve Veteriner Sağlık Pr.

1-1

Veteriner Hastalık ve Klinik Bilimleri alnında doçent olmak.

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi MYO

Kimya Teknolojisi Pr.

1-1

Kimya alanında doçent olmak. 1,3 Dioksalan ve Benzofuran Metakrilat polimerleri konusunda çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları (Gastroenteroloji)

1-1

Gastroenteroloji alanında doçent olmak. Endosonografi konusunda deneyimli olmak.

Üroloji

1-2

Üroloji alanında doçent olmak. Laparoskopik ürolojik cerrahiler konusunda deneyimli olmak.

Eğitim Fakültesi

İngiliz Dili Eğitimi

1-1

Yabancı Dil Eğitimi (İngilizce) alanında doçent olmak.

Sınıf Eğitimi

1-1

Temel Eğitim (Sosyal Bilgiler Eğitimi) alanında doçent olmak. Hikaye tabanlı öğretim konusunda çalışmaları bulunmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme

1-1

Antioksidanlar ve metabolik sendrom konusunda çalışmaları bulunmak.

Hemşirelik

1-1

Farmakoloji ve Toksikoloji alanında doçent olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler

1-1

Sosyal Politika alanında doçent olmak.

Uluslararası İktisat ve İktisadi Gelişme

1-1

Makro İktisat alanında doçent olmak. İktisadi büyüme konusunda çalışmaları bulunmak.

İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

1-1

Dünya Dilleri ve Edebiyatları bilim alanında doçent olmak. Psikanalitik edebiyat eleştirisi alanında çalışmaları bulunmak.

Prehistorya

1-1

Arkeoloji anabilim dalında doktora yapmış olmak

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Uçak-Gövde Motor

1-1

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği alanında doçent olmak. Eyleyiciler için grafen esaslı elektrot konusunda çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Ulaştırma

1-1

İnşaat Mühendisliği alanında doçent olmak. Karayolu esnek üst yapısı konusunda çalışmaları bulunmak.

Ölçme

2-1

Harita veya Geomatik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

1-1

Sağlık Bilimleri veya Hemşirelik Fakültesi mezunu olmak. Hemşirelik anabilim dalında doktora yapmış olmak.

İç Hastalıkları Hemşireliği

2-1

Sağlık Bilimleri veya Hemşirelik Fakültesi mezunu olmak. İç Hastalıkları Hemşireliği anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Anestezi Pr.

3-1

Eczacılık lisans mezunu olmak ve Farmasotik Kimya alanında doktora yapmış olmak.

Sivrice Meslek Yüksekokulu

Laborant ve Veteriner Sağlık Pr.

3-1

Veterinerlik Cerrahisi anabilim dalında doktora yapmış olmak. Artroskopik cerrahi konusunda çalışmaları bulunmak.

TOPLAM

6

8

6

Memur Haberleri | ANKARA