Abone Ol:

Devlet personel başkanlığından taşerondan kadroya geçen personele sendika müjdesi!

Taşerondan Kadroya geçenlerin Sendikalı olmasına engel var mı?

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayınlanan görüş,

“Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların ek 9. maddesi çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (b) fıkrası kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında sendika üyesi olup olamayacakları hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 9. maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen işçi sayılmayan “idari büro görevlisi” ve ” idari destek görevlisi” unvanlı sözleşmeli personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olabilecekleri değerlendirilmektedir.”

Işığında ilgili personellerin Sendikaya üye olabilmelerinde bir engel olmadığı anlaşıldı. Bu sayede, Taşerondan kadroya alınarak uzun süreli mağduriyetleri giderilmiş olan eski taşeron işçiler bu yeni görüş ile sendikal haklardan yararlanabilecekler ve herhangi bir hak kayıpları olması halinde sendikal olarak haklarını arayabilecekler.