Abone Ol:

Danıştay Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve KuruluĢlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde SözleĢmeli BiliĢim
Personeli istihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesi uyarınca,

2019 veya 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi ( KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30’unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katı aday arasından (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir) Başkanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre 5 (beş) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Başvuru Şekli Ve Başvuru Tarihleri

Başkanlığımızın www.danistay.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra istenilen belgelerle beraber 12/07/ 2021 – 30/07/2021 tarihleri arasında saat 17:00’a kadar Danıştay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü (Dumlupınar Bulvarı No: 149 EskiĢehir Yolu 10. Km Çankaya/Ankara) adresine Şahsen başvuru yapılması gerekmektedir.
Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar yalnız bir pozisyon için başvurabilirler.

Başvuru Formu ve Detaylar İçin ; https://www.danistay.gov.tr/duyuru/1331