Abone Ol:

Bekçi olmak isteyen yüzbinlerce aday Süleyman Soylu’nun 6 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlanacağını müjdelediğinden beri bekçi başvuru şartlarını araştırılıyor. KPSS CAFE olarak bekçi başvuru şartlarını, bekçi maaşlarını ve diğer detayları derledik… İşte detaylar…

İçişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre 2019 yılı genelinde 8 bin bekçi alımı yapılacak. 2019 Bekçi alımı için tüm detaylar neredeyse belli olmaya başladı ve adaylar artık ilanın yayınlanmasını ve bekçi alım başvurularının başlamasını bekliyor. Adaylardan bazı genel ve bazı özel nitelikler aranacak olup bu şartları yerine getirenler başvuru yaparak Bekçilik Giriş sınavına katılabilecekler. Alımlar sadece Erkek adaylar için geçerlidir.

BEKÇİ İLANINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Söz konusu 8 bin bekçi alımına başvuru şartlarını taşıyan herkes başvuruda bulunabilir. Adaylardan bazı genel ve bazı özel nitelikler aranacak olup bu şartları yerine getirenler başvuru yaparak Bekçilik Giriş sınavına katılabilecekler. Alımlar sadece Erkek adaylar için geçerlidir.

BEKÇİLİK İÇİN ADAYLARDA ARANAN GENEL NİTELİKLER NELERDİR?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından alınacak 8 bin bekçi adayından genel olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahküm olmamak, 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak ve Memuriyete engeli bulunmamak, Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, herhangi bir terör örgütü üyesi olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Başvuru tarihi itibari ile herhangi bir siyasi parti üyesi olmamak, Alkol Uyuşturucu veya herhangi bir uyarıcı madde den tedavi görmemiş olmak, Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, Emniyet Teşkilatı Sağlık şartlarını taşımak, Türk Toplumunda kötü şöhretli olmamak şartları aranır.

BEKÇİLİK İÇİN ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR?

Adayların yukarıdaki niteliklere ek olarak, En az lise mezunu veya dengi okul mezunu olmak, Neden kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmak, En az 167 cm boyunda olmak, Askerliğini yapmış olmak, Başvuru yapacağı il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak şartlarını taşımaları gerekmektedir.

BEKÇİ KADROSU İÇİN İL İL KONTENJAN DAĞILIMI!

8 bin kişilik bekçi kadrosu için Türkiye Geneli İl İl Kontenjan dağılımı belli oldu ve en yüksek alım yapılacak iller, Adana 250, Ankara 500, Antalya 300, Bursa 325, İstanbul 1000, İzmir 300, Kocaeli 300 olarak dağılım yapıldı.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Önceki alımlarda çarşı ve mahalle bekçisi olacaklarda istenen şartlar şöyleydi:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlkokulu bitirmiş olmak,

c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitimkurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

m) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

(2) Birinci fıkranın

(b) bendinde belirtilen eğitim düzeyi için gerektiğinde İçişleri Bakanlığınca üst sınır belirlenebilir.

2019 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

2019 yılı ile birlikte bekçi maaşlarına da zam yapıldı. Buna göre, EGM bünyesinde bekçi olarak görev yapan lise mezunu bekçilerin aylık ortalama 3,970 TL, lisans mezunu bekçilerin 4,000 TL ve lisans mezunu bekçilerin ise 4,100 TL ile 4,400 TL civarı aylık kazançları vardır. Bu maaşlar ek ödemesiz maaşlar olup, belirtilen tutara görev yaptığı şehir farkı ilave edilmemiştir.

Memur Haberleri | ANKARA